Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

Zarządzeniem nr 11/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 10 lutego 2017 roku ustala się dzień 10 listopada 2017 roku (piątek) dniem wolnym od pracy bez odpracowywania w zamian za dzień 11 listopada 2017 r., jako święto wypadające w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, jakim jest sobota.